Info Pacient

CRITERII DE INTERNARE

 

Picture65656 041

DREPTURI

 • sa fie insotit de infirmieri, daca sunt in stare grava sau netransportabili (pe brancard sau cu carucior) in cadrul sectiei si in cadrul altor compartimente in raport cu indicatiile medicului curant; Pacientul valid va merge la explorarile de pe alte sectii insotit de personalul sanitar.
 • sa fie ajutat de infirmier sa se alimenteze in conditii igienice corespunzatoare, cu respectarea dietei prescrise de medical
 • sa fie ajutat sa -si faca toaleta zilnica functie de starea sa de validitate
 • sa i efectueze in cel mai scurt timp posibil investigatiile pentru precizarea diagnosticului si aplicarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si diferentiat in functie de starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al afectiunii.
 • sa fie informat asupra bolii si evolutiei, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat
 • sa i se permita – in cazuri deosebite si cu avizul medicului sef de sectie – internarea cu insotitor, cu respectarea prevederilor legislative
 • sa paraseasca spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate, consemnandu-se sub luare de semnatura a bolnavului in foaia de observatie aceasta situatie.
 • sa i se elibereze la externare biletul de iesire din spital, intocmit de medicul curant cu aprobarea sefului de sectie precum si sa primeasca recomandari de tratament dupa externare, eventual certificat/concediu medical, retete, inclusiv gratuite/compensate.
 • sa beneficieze de toate ingrijirile medicale, fara a fi conditionat de avantaje materiale sau servicii personale.
 • sa fie instiintat de la camera de garda conform legii 677/2001 ca datele lui personale vor fi prelucrate de catre autoritatile competente in subordinea carora se afla spitalul.

OBLIGATII

 • sa respecte si sa pastreze stare de curatenie in salon, coridor, grupuri sanitare si curtea spitalului
 • sa asigure pastrarea lenjeriei de spital primita (pijama, halat)
 • sa-si pastreze in frigider alimentele aduse de familie.
 • sa respecte indicatiile personalului medico-sanitar
 • sa nu paraseasca spitalul pe durata internarii, decat in cazurile aprobate de medic (consulturi sau anlize la alte unitati sanitare)
 • sa respecte prescriptiile medicului curant
 • sa prezinte la internare biletul de trimitere de la medicul de familie impreuna cu actul de identitate, talonul de pensie sau adeverinta de la CASMB sau de salariat in care sa se precizeze contul in care se varsa contributia de sanatate.
 • sa respecte programul de odihna, servire a mesei si de primire vizitatori.
 • sa semnalizeze asistentei sefe sdau medicului sef de sectie orice deficienta intervenita pe parcursul internarii sale, in legatura cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
 • sa nu depoziteze alimente primite de la familie (apartinatori) pe noptiere sau pe pervazul ferestrei salonului.
 • sa nu arunce pe geamurile spitalului nici un obiect (aliment, gunoi, etc)
 • sa nu introduca in spital bauturi alcoolice si sa nu consume aceste bauturi.
 • sa nu fumeze in incinta spitalului.

 

INFORMATII  PRIVIND  EXTERNAREA  PACIENTILOR

 

Externarea la terminarea tratamentului

 

La terminarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii, la externare se completează o Scrisoarea Medicală, in două exemplare, una se va atașa la fișa pacientului, iar al doila exemplar  se va înmâna pacientului/familiei spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieșirea din spital, după caz, indicații de tratament și regim alimentar, indicații privind regimul de viață și muncă, necesitatea și data unor controale medicale ulterioare.

 

Externarea la cerere

 

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. Solicitarea pacientului și faptul că a fost informat privind consecințele deciziei sale se vor consemna în foaia de observație și vor fi semnate de pacient.

Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecțioase transmisibile precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 

Documente care, după caz, se eliberează pacientului la externare:

 

Scrisoare medicală/Bilet de ieșire din spital

Certificat de concediu medical

Adeverință medicală

Rețetă gratuită/compensată

Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite

Certificat de deces ( se elibereaza apartinatorilor )

 

Externarea se va anunța pacientului sau familiei cu 24 de ore înainte sau în dimineața externării.

Pacienții cu dificultăți de deplasare vor fi însoțiți până la ieșirea din spital de un brancardier sau infirmieră urmând ca de acolo să fie preluați de familie.

LEGISLATIE

Utilizati link-urile de mai jos pentru a descarca actele normative in format Adobe PDF/word.

Legea 677/2001
Legea 878/2005
Legea 46/2003
HG 551/2007
Legea 544/2001