CRITERII DE INTERNARE

Click pentru document

Numerele de telefon la care se pot obține informații cu privire la pacienții internați

SECȚIA

NUMĂR DE TELEFON/INTERIOR

Chirurgie

0213874232, 292

Medicina Interna

0213874337

Compartiment cardiologie

0213874234

Oncologie

0213872276, 383

ORL

0213874221

Hematologie

0213874214, 240, 0213874324 dupa orele 15

Hematologie Transplant

0213874181, 230

Radioterapie

0213873280

ATI Covid

0213874341

ATI 2

0213874212

ATI postoperator

0213874256

CPU

0213874392, 252

CONDITII DE INTERNARE

1 – Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2 – Buletinul sau cartea de identitate

3 – Dovada calitatii de asigurat (adeverinta salariat/beneficiar ajutor social, talon pensie)

Drepturi

 • sa fie insotit de infirmieri, daca sunt in stare grava sau netransportabili (pe brancard sau cu carucior) in cadrul sectiei si in cadrul altor compartimente in raport cu indicatiile medicului curant; Pacientul valid va merge la explorarile de pe alte sectii insotit de personalul sanitar.
 • sa fie ajutat de infirmier sa se alimenteze in conditii igienice corespunzatoare, cu respectarea dietei prescrise de medical.
 • sa fie ajutat sa -si faca toaleta zilnica functie de starea sa de validitate.
 • sa i efectueze in cel mai scurt timp posibil investigatiile pentru precizarea diagnosticului si aplicarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si diferentiat in functie de starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al afectiunii.
 • sa fie informat asupra bolii si evolutiei, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat.
 • sa i se permita – in cazuri deosebite si cu avizul medicului sef de sectie – internarea cu insotitor, cu respectarea prevederilor legislative.
 • sa paraseasca spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate, consemnandu-se sub luare de semnatura a bolnavului in foaia de observatie aceasta situatie.
 • sa i se elibereze la externare biletul de iesire din spital, intocmit de medicul curant cu aprobarea sefului de sectie precum si sa primeasca recomandari de tratament dupa externare, eventual certificat/concediu medical, retete, inclusiv gratuite/compensate.
 • sa beneficieze de toate ingrijirile medicale, fara a fi conditionat de avantaje materiale sau servicii personale.
 • sa fie instiintat de la camera de garda conform legii 677/2001 ca datele lui personale vor fi prelucrate de catre autoritatile competente in subordinea carora se afla spitalul.

Obligatii

 • sa respecte si sa pastreze stare de curatenie in salon, coridor, grupuri sanitare si curtea spitalului.
 • sa asigure pastrarea lenjeriei de spital primita (pijama, halat).
 • sa-si pastreze in frigider alimentele aduse de familie.
 • sa respecte indicatiile personalului medico-sanitar.
 • sa nu paraseasca spitalul pe durata internarii, decat in cazurile aprobate de medic (consulturi sau anlize la alte unitati sanitare).
 • sa respecte prescriptiile medicului curant.
 • sa prezinte la internare biletul de trimitere de la medicul de familie impreuna cu actul de identitate, talonul de pensie sau adeverinta de la CASMB sau de salariat.
 • sa respecte programul de odihna, servire a mesei si de primire vizitatori.
 • sa semnalizeze asistentei sefe sdau medicului sef de sectie orice deficienta intervenita pe parcursul internarii sale, in legatura cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
 • sa nu depoziteze alimente primite de la familie (apartinatori) pe noptiere sau pe pervazul ferestrei salonului si sa nu pastreze in frigider  alimente preparate termic, mai mult de 24 de ore.
 • sa nu arunce pe geamurile spitalului nici un obiect (aliment, gunoi, etc).
 • sa nu introduca in spital bauturi alcoolice si sa nu consume aceste bauturi.
 • sa nu fumeze in incinta spitalului.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR

Externarea la terminarea tratamentului

 • La terminarea tratamentului sau la depasirea fazei acute a bolii, la externare se completeaza o Scrisoarea Medicala, in doua exemplare, una se va atasa la fisa pacientului, iar al doila exemplar  se va inmana pacientului/familiei spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la iesirea din spital, dupa caz, indicatii de tratament si regim alimentar, indicatii privind regimul de viata si munca, necesitatea si data unor controale medicale ulterioare.

Externarea la cerere

 • Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost informat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Solicitarea pacientului si faptul ca a fost informat privind consecintele deciziei sale se vor consemna in foaia de observatie si vor fi semnate de pacient.
 • Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Documente care, dupa caz, se elibereaza pacientului la externare:

 • Scrisoare medicala/Bilet de iesire din spital
 • Certificat de concediu medical
 • Adeverinta medicala
 • Reteta gratuita/compensata
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite
 • Certificat de deces ( se elibereaza apartinatorilor )
 • Externarea se va anunta pacientului sau familiei cu 24 de ore inainte sau in dimineata externarii.
 • Pacientii cu dificultati de deplasare vor fi insotiti pana la iesirea din spital de un brancardier sau infirmiera urmand ca de acolo sa fie preluati de familie

LEGISLATIE

Legea 677/2001

Vezi detalii

Legea 878/2005

Vezi detalii

Legea 46/2003

Vezi detalii

HG 551/2007

Vezi detalii

Legea 544/2001

Vezi detalii